Legendoja jo vuodesta 1928

Jo perustamisensa aikoihin veistämöltä valmistui nopeita ja sulavalinjaisia "pirtuveneitä". 1930-luvulla Heinlahden Veistämö rakensi pääosin kilpapurjeveneenä tunnettuja Hai-veneitä. Viimeiset näistä 127 veneestä vietiin Yhdysvaltoihin, jonne toimitettiin myös lähes 200 moottorivenettä vuosina 1950-1960. Oman aikansa menestystuote oli myös 60-luvun taitteeseen asti valmistettu Heinlahti-moottorivene. 

Tiiskeri

Veistämön osaaminen nopeisiin ja merikelpoisiin veneisiin johti vuonna 1970 legendariisen Tiiskerin syntyyn. Tiiskerilunasti paikkansa vaativien merikarhujen veneenä, jossa nopeus yhdistyy lujuuteen ja merikelpoisuuteen. Veneen laatua ja luotettavuutta kuvaa hyvin se, että valtion eri laitokset - mm. poliisi, tulli ja rajavartiosto - ovat vuosien kuluessa hankkineet useita kymmeniä Tiiskereitä käyttöönsä. Aluksi Tiiskerit valmistettiin mahongista, mutta myöhemmin valmistuksessa siirryttiin lasikuituun. Veistämö on kuitenkin erityisen ylpeä omasta puuosaamisestaan ja siksi mahonki säilytettiin itseoikeutettuna sisustusmateriaalina myös tämän päivän tiiskereissä. Kukin vene valmistetaan aina ja vain mittatilaustyönä. Nykyään veistämön suojissa tarjotaan Tiiskereille myös asiantuntevaa talvisäilytyspalvelua.

 

The "grand old man"

Heinlahden Veistämön perusti vuonna 1928 Erik Anton Kiiski ja johti sitä vuoteen 1946 asti, jolloin tuleva veneenveistäjien "grand old man" Jaakko Kiiski astui ruoriin ja jatkoi edesmenneen isänsä jalanjäljillä veistämön johdossa aina 2000 -luvulle asti. Nopeat moottoriveneet olivat lähellä Jaakko Kiiskin sydäntä, aivan kilpailu-uraksi asti. Hän saavuttikin kilpailuissa lukuisia voittoja. Kokemus, näkemys ja intohimo nopeisiin veneisiin antoi edellytykset menestyksekkäälle veneenveistotaidolle ja nyt jo neljäs sukupolvi luotsaa kunniakasta perheyritystä kohti tulevaa.